Zomervakantie Sluiting 2022

 

Beste Klant,

Wegens de Zomervakantie zijn wij vanaf woensdag 27 juli tot en met vrijdag 12 augustus 2022 GESLOTEN.

Indien U producten wilt retourneren, houdt u er rekening mee dat er in deze periode pakketten dus NIET bij ons afgeleverd kan worden.
De kans dat een pakket terug komt naar U, of vermist raakt is daarom erg groot.

We raden U dus aan om pas na 12 augustus uw pakket naar ons te retourneren.
Een melding via de mail (binnen termijn van 14 dagen) 
met bestelnummer en reden retour, is dan even voldoende om ons te laten weten
dat er iets retour komt na 12 augustus.
Onze excuses voor dit ongemak maar hopen op uw begrip.

Op maandag 12 augustus 2022 zijn we weer zowel telefonisch als per email bereikbaar voor al uw vragen.

Team Totaalinkt wenst u hele fijne zomervakantie!

RETOURNEREN

Er kunnen diverse redenen zijn voor u om een aankoop of een gedeelte hiervan te retourneren.
Wij adviseren om na ontvangst van een bestelling om in ieder geval de ontvangen producten te controleren op juistheid van bestelling.
Eventuele onjuistheden dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling bij onze klantenservice te worden gemeld. 

In alle gevallen dient u eerst contact op te nemen met onze klantenservice via info@totaalinkt.nl onder vermelding van het factuur- of ordernummer.

Let op: Niet aangemelde, ongefrankeerde en of rembours zendingen worden NIET in behandeling genomen.

- U ziet af van de aankoop (zie Afkoelings-/herroepingsperiode)
- U heeft een verkeerd artikel besteld
- U heeft een verkeerd artikel ontvangen of het ontvangen pakket is niet compleet 
- Het ontvangen artikel is defect 
- U heeft de geleverde producten niet meer nodig (ivm defecte printer)

LET OP! De facturatie van bestellingen met de betaalmethode "Billink / Binnen 14 op rekening" staat los van het retour proces.
Als u een bestelling heeft gedaan met deze betaalmethode en u retourneert, een gedeelte van, de bestelling dient u deze wel binnen 14 dagen volledig te voldoen middels de factuur die u van Billink heeft ontvangen. 
Na het voldoen van de factuur en retour ontvangen van de retourzending zal er door ons een creditfactuur voor u worden opgemaakt.

 

AFKOELINGS-/HERROEPINGSPERIODE

Mocht het toch zo zijn dat u wilt afzien van uw aankoop, dan kan dit binnen een termijn van 14 dagen na aankoop. Dit heet de afkoelings-/herroepingsperiode. Deze periode gaat in op de dag nadat het pakket door of namens u in ontvangst is genomen

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Retourformilier/Modelformulier herroeping


Retourkosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn eigen rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending of herroeping, terugbetalen.

 

RETOURNEREN

U heeft een verkeerd artikel besteld
Natuurlijk kan het voorkomen dat u per abuis een verkeerd artikel heeft besteld
Heeft u een verkeerd artikel besteld, neem dan eerst contact op met onze klanten service voor verdere afhandeling
Verkeerd bestelde artikelen die zijn ontdaan van eventueel aanwezige seals of andere beschermmiddelen kunnen wij niet retour nemen!
Controleer daarom voordat u het artikel ontdoet van seals of u het juiste artikel heeft besteld.
U ontvangt na contact met onze klantenservice een mail met daarin eventueel de retour instructies.

LET HIERBIJ OP DAT ER BIJ RETOURNERING NA DE WETTELIJK VASTGESTELDE HERROEPINGS-/AFKOELINGS PERIODE GEEN GELD TERUG WORDT GEGEVEN MAAR EEN TEGOED WORDT AANGEMAAKT VOOR GEBRUIK BIJ EEN VOLGENDE BESTELLING
 

U heeft een verkeerd artikel ontvangen of het ontvangen pakket is niet compleet
Uiteraard bestaat er een mogelijkheid dat wij ondanks meerdere controle momenten per abuis een verkeerd artikel hebben verzonden of dat u bestelling niet compleet is.
Heeft u een verkeerd artikel ontvangen of is uw bestelling niet compleet, neem dan eerst contact op met onze klanten service voor verdere afhandeling
U ontvangt van onze klantenservice een mail met daarin verdere instructies.


Uw ontvangen artikel is defect.
Uiteraard bestaat er een mogelijkheid dat ondanks meerdere controle momenten bij de producent een product geleverd word welke beschadigd of defect blijkt te zijn.
Heeft u een artikel ontvangen welke beschadigd of defect blijkt te zijn, neem dan eerst contact op met onze klanten service voor verdere afhandeling
U ontvangt van onze klantenservice een mail met daarin verdere instructies.
In sommige gevallen is het niet nodig een beschadigd of defect product te retourneren en vragen wij u per mail een aantal aanvullende gegevens te verstrekken voor verdere garantie afhandeling.


U heeft de geleverde producten niet meer nodig
Het kan gebeuren dat u producten heeft besteld die u achteraf gezien niet meer nodig blijkt te hebben
Bijvoorbeeld omdat u de producten als voorraad heeft besteld en de printer niet meer functioneert. LET U HIERBIJ OP DAT WIJ GEEN PRODUCTEN RETOUR NEMEN DIE OUDER ZIJN DAN 6 MAANDEN. DIT IS IVM EVENTUELE CHIPVEROUDERING
Heeft u een artikel, of artikelen, welke u wilt retourneren omdat u deze niet meer nodig heeft, neem dan eerst contact op met onze klanten service voor verdere afhandeling
U ontvangt van onze klantenservice een mail met daarin de retour instructies.
Indien er met u is afgesproken dat de producten retour gestuurd kunnen worden, dienen wij binnen 5 werkdagen na afspraak de retournering te ontvangen.Wanneer de producten NIET binnen gestelde termijn door ons zijn ontvangen, zullen gemaakte afspraken komen te vervallen. Restitutie of vergoeding zal dan niet plaatsvinden.

Hanteer de volgende retourprocedure:
- Neem altijd eerst contact op met onze klantenservice.
- Alle aangekochte artikelen die geretourneerd worden dienen onaangebroken, in de originele verpakking retour te worden gestuurd.
- Producten die alreeds geopend/gebruikt of beschadigd zijn, worden niet retour genomen en komen niet in aanmerking voor volledige restitutie.
- Schrijf geen teksten en plak geen stickers of plakband op de originele verpakkingen.
- Verpak de artikelen in een omdoos om beschadiging tijdens transport tegen te gaan.
- Maak gebruik van het Retourformilier/Modelformulier herroeping om ons van alle nodige gegevens te voorzien. Dit is belangrijk bij eventuele restitutie.
Neem contact op met de klantenservice voor het retouradres.

Let op: Niet aangemelde, ongefrankeerde, rembours of beschadigde zendingen worden NIET in behandeling genomen.

- De consument draagt risico voor de retourzending. Daarom adviseren wij u om altijd het verzendbewijs te bewaren.
- Indien de reden van retour is veroorzaakt door een fout van ons, vergoeden wij u uiteraard de verzendkosten. Dit zal na ontvangst van de goederen bepaald worden indien dit niet alreeds is besproken en bevestigd door ons.
Tevens is het NIET nodig om een pakket aangetekend te versturen. Indien u hier zelf voor kiest zullen de extra kosten niet vergoedt worden.
- Na ontvangst van de retournering zal de factuur binnen 14 dagen gecrediteerd worden.
- Indien u een beschadigd of defect product heeft ontvangen, en het is duidelijk een fout van ons, dan valt dit onder de Garantie.